Cenový prehľad

Na tejto stránke môžete získať prehľad o geografickom pokrytí a cenách vstavaných skríň vyrábaných spol.DOORNET s.r.o.Prezentácia našej práce vám môže poslúžiť ako inšpirácia pri návrhu a rozložení korpusu nakoľko realizácie sú prezentované s dverami aj bez dverí,čo umožňuje urobiť si presnejšiu predstavu o cene, účelnosti a využití vašej budúcej skrine.


vstavaná skriňa v cene 1150 €.Liptovský Mikuláš
vstavaná skriňa v cene 1280 €.Poprad
vstavaná skriňa v cene 690 €.Žilina
vstavaná skriňa v cene 680 €.Banská Bystrica
vstavaná skriňa v cene 800 €.Košice
vstavaná skriňa v cene 1100 €.Zvolen
vstavaná skriňa v cene 720 €.Poprad
vstavaná skriňa v cene 550 €.Zvolen
vstavaná skriňa v cene 780 €.Martin
vstavaná skriňa v cene 780 €.Košice
vstavaná skriňa v cene 690 €.Poprad
vstavaná skriňa v cene 950 €.Banská Bystrica
vstavaná skriňa v cene 700 €.Bratislava
vstavaná skriňa v cene 700 €.Banská Bystrica
vstavaná skriňa v cene 1300 €.Bratislava
vstavaná skriňa v cene 870 €.Banská Bystrica
vstavaná skriňa v cene 400 €.Zvolen
vstavaná skriňa v cene 1200 €.Košice
vstavaná skriňa v cene 850 €.Košice
vstavaná skriňa v cene 520 €.Poprad
vstavaná skriňa v cene 840 €.Zvolen
vstavaná skriňa v cene 890 €.Ružomberok
vstavaná skriňa v cene 1250 €.Liptovský Mikuláš
vstavaná skriňa v cene 610 €.Poprad
vstavaná skriňa v cene 700 €.Bratislava
Skrine